A középkori Magyar Királyság várai

Előszó

A középkori királyság várairól eddig még nem jelent meg egy kötetbe foglalt, az érdeklődők számára kézbe vehető, összefoglaló áttekintés. Ez a tény, még azokat is méltán lepheti meg, akik figyelemmel kísérik és érdeklődéssel követik a történelmi Magyarországi váraival kapcsolatos szak- és népszerűsítő irodalmat.

Jelen figyelmet felhívó és az érdeklődő nagyközönségnek szánt munkának sem lehet célja a hatalmas tömegű, eddig felhalmozott lexikális ismeretanyag közreadása. Terjedelmi okokból a legszebb és leginkább figyelemre méltó várak válogatott körét mutatjuk be. Nem tárgyalunk azonban történelmileg fontos, de jórészt lebontott vagy jelentősen átépített várakat és más különféle erődítményeket (várkastélyok, koraújkori bástyás várak, erődök, városfalak, városi várak, templomvárak, erődített kolostorok, barlangvárak).

Időben elvileg Szent István korától a középkori magyar állam mohácsi bukásáig terjedő időszakot tekintjük át. Válogatási szempontunk nem az egyes várak történelmi szerepe volt, hanem a ma is látogatható, megtekinthető maradványok megléte. A kirándulási célpontként szóba jöhető helyszínek látványosabb része kerül be a várak 300-as válogatott keretébe. Tehát azok az amúgy nagyon fontos és érdekes helyszínek a kötetből kimaradnak, ahol már csak domborzati jelenségek, vagy térdig érő falak láthatók. Ugyanúgy nem szerepelnek a későbbi korok át- és ráépítései miatt eredeti középkori látványukból a helyszínen már csak keveset megőrző várak (Buda, Eger, Pozsony, Szigetvár). A kifejezetten rezidencia szerepkörű, városokon belül épült várak sem kerültek be a mostani válogatásba (Kőszeg, Pécs, Sárvár, Sárospatak, Tata).

A várak rövid ismertetői kitérnek a földrajzi elhelyezkedésre, a várak nevének magyarázatára, első és legfontosabb történelmi adataikra, építtetőikre, birtokosaikra és a velük kapcsolatos eseményekre is. Terveink szerint DVD-mellékleten a különféle részletes térképek, a fontosabb alaprajzok és a szakmai igényességgel, de a közérdeklődésre számot tartva megfogalmazott szövegben említett adatok pontos hivatkozásai is hozzáférhetőek lesznek.

 

Ízelítő

Lánzsér
Landsee, Burgenland

A Lánzséri-hegység egyik meredek lejtőkkel határolt csúcsára épült vár közelében húzódik a magyar-osztrák történelmi határ. Egyike a középkori Magyar Királyság legrégibb és legnagyobb várainak.

TOVÁBB

Saskő
Šašov, Szlovákia

A Selmeci-hegység egyik sziklás magaslatán épült. Közvetlenül alatta folyik a Garam, mellette a bányavárosok felé tartó fontos út vezet. Eredeti, 14. századi magyar neve Szászkő, középkori német neve Sachsenstein volt.

TOVÁBB

Somló
Veszprém megye

A Marcal-medence vulkáni eredetű tanúhegyeinek egyike a Somló. Tetejéről napos időben fantasztikus kilátás élvezhető, szinte a fél Dunántúl belátható. A vár a hegy egy alacsonyabb északi nyúlványán épült.

TOVÁBB

Előjegyzés

Az előjegyzők a bolti árhoz képest 10 % kedvezménnyel, a megjelenést követő két héten belül biztosan kézhez kapják a hamarosan megjelenő könyvet.

ELŐJEGYZÉS KÉRÉSE

Támogatás

A kötet megjelentetéséhez és a még szükséges előmunkálatok elvégzéséhez keresünk a középkori várak iránt érdeklődő mecénásokat, támogatókat.

TÁMOGATÁS FELAJÁNLÁSA