Saskő (Šašov), Szlovákia

A Selmeci-hegység egyik sziklás magaslatán épült. Közvetlenül alatta folyik a Garam, mellette a bányavárosok felé tartó fontos út vezet. Eredeti, 14. századi magyar neve Szászkő, középkori német neve Sachsenstein volt. Büszke várnév, a magyar nyelvterületen tán német mintára elterjedt -kő (-stein) végű – sziklás hegytetőkön épült várakra utaló – nevek egyike.

1253-tól említik, Báncsa nembeli Vince és Péter ispánoké, a Horvátiak őseié volt, 1283-ban még a családjuké, később talán Csák Máté szerezte meg. 1321 után királyi vár volt, 1352 után a zólyomi ispánság tartozéka lett. Zsigmond 1387-ben előbb Szécsényi Franknak és Simonnak adta, aztán 1389/90-ben Jolsvai Leustáknak, majd 1396-ban Csetneki Györgynek és Mihálynak, de Csetneki Zsigmondtól 1409-ben Hrussóért visszacserélte. 1427-37 Borbála, később, 1439-től Erzsébet királynéé, illetve kapitányáé, Kollár Péter volt, mint zálogbirtok. Utóbbitól Mátyás király 1465-ben kiváltotta, majd Upori Lászlónak és Jánosnak adatta át, akik már előtte, 1464-ben adományul kapták. Az Uporiak kihaltával Beatrix királynéé lett, aki 1490-ben zálogba adta, majd el is adta Nagylucsei Orbánnak és testvéreinek. Osztozkodásukkor, 1500-ban megfelezték, ténylegesen János, Balázs, "Saskői" László és Damján birtokában találjuk.

A bányavárosok védelme szempontjából fontos várat Thököly Imre csapatai 1678-ban elfoglalták. Pusztulása is ekkortájt kezdődött el.